title

להורדה

פרקים מקודמים

פלישת הרבידים

מידע על הסדרה

אנחנו לא יודעים מאיפה הם הגיעו...
אנחנו לא יודעים איך הם הגיעו...
אבל אנחנו כן יודעים ש...
הם כאן כדי להשאר!!!

הרבידים הם יצורים קטנים וסקרנים שפלשו לארץ במשימה: לעשות מלאן כיף!!!

הרבידים אוהבים לעורר מהומה בכל מקום שהם נמצאים בו...אז זכרו!

יש פה בלאגן?! כנראה שיש פה רבידים!!!

פרקים מלאים