פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   title

   להורדה

   תקנון צ'מפיונסניק מונדיאל

   תקנון ותנאי שימוש להשתתפות בעונה השלישית של צ'מפיונסניק"
   1. הגדרות
   1.1 "עורכת הפעילות"- ענני ערוצים בע"מ, ח.פ. 512495466.
   1.2 "הפרס" - הכיתות שיזכו ישתתפו ויתחרו בתוכנית "צ'מפיונסניק" ואולי אף יזכו בפרס הראשון בתוכנית (כפי שמוגדר מטה)
   1.3 "הפעילות"- בחירת הכיתות אשר הגישו מועמדות להשתתף בתוכנית, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהמשך תקנון זה.
   1.4 "התוכנית" - תוכנית הטלוויזיה בשם "צ'מפיונסניק" המופקת על ידי חברת ההפקות "שמיים תוכן והפקות בע"מ" (להלן: "המפיק") ומשודרת בערוץ ניקלודאון (להלן: "הערוץ"). במסגרת התוכנית יתחרו בכל פעם שתי כיתות אחת מול השניה. הכיתה המנצחת עולה לשלב הבא עד לשלב הגמר.
   1.5 "מועד בחירת הכיתות" – בחירת הכיתות תתקיים ביום 31.1.2017 בשעה 12:00 (או בקירוב) או בכל מועד אחר כפי שיקבע ע"י המפיק.
   1.6 "המפקח על הפעילות" - עו"ד עדי אלון, ראול וולנברג 24, תל אביב.
   1.7 "תקופת ההרשמה "- החל מיום 1.1.2018 בשעה 09:00 ועד ליום 30.1.2018 בשעה 23:59 או בכל מועד אחר כפי שיקבע המפיק וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.
   1.8 "משתתף"- כיתות ד- ו (כולל) בבתי הספר השונים בארץ ובלבד שהכיתה עמדה בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 3 להלן, שאינה נמנית על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף 9 להלן), ואשר הגישה מועמדות להשתתף בפעילות באמצעות אתר האינטרנט של הערוץ ו/או באמצעות אפליקציית התוכנית, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
   1.9 "האתר" – אתר האינטרנט של ערוץ ניקלודאון בכתובת nick.co.il
   1.10 "האפליקציה" – אפליקציית צ'מפיונסניק אשר זמינה להורדה בחינם עבור במכשירי הסמארטפון.
   1.11 "הכיתות הזוכות" – 16 הכיתות החציוניות בכל מחוז. ע"פ סדר הגשת המועמדות של הכיתות ללא קשר למספר הפעמים בו הגישה כל כיתה מועמדות. מכל מחוז תבחר כיתה אחת אשר תייצג את אותו מחוז במסגרת התוכנית.
   1.12 "הכיתות הנוספות" – 48 הכיתות הנוספות שיהיו במקומות העוקבים למקום החציוני ע"פ חלוקה למחוזות, כאמור בהסכם זה, וישמשו את עורכת הפעילות במקרה בו הכיתה הזוכה של אותו מחוז לא תוכל לקחת חלק בתוכנית. מכל מחוז יבחרו 3 כיתות אשר ישמשו את עורכת הפעילות במקרה בו הכיתה הזוכה לא תוכל לקחת חלק בתוכנית. הפניה לכיתות הנוספות תעשה על פי מיקומן בהרשמה לפעילות.
   1.13 "הכיתה החציונית" – הכיתה שמיקומה ברשימת הכיתות אשר נרשמו, ע"פ זמן הגשת המועמדות מרגע פתיחת התחרות ועד לרגע סגירת ההרשמה, הוא בדיוק החצי העליון מבין כל רשימת הכיתות בכל מחוז. (למשל: הכיתה ה – 51 מתוך רשימה של 101 כיתות, והכיתה ה – 50 מתוך רשימה של 100 כיתות)
   1.14 "רשימת הכיתות" – הכיתות שהגישו מועמדות להשתתפות בפעילות בכל מחוז. מובהר כי כל כיתה רשאית ויכולה להכנס לרשימת הכיתות ללא הגבלה. כל הגשת מועמדות להשתתפות בפעילות מוסיפה שוב, את הכיתה אשר הגישה מועמדות, לרשימת הכיתות. (למשל: כיתה שהגישה מועמדות 6 פעמים יכולה להבחר אם באחת הפעמים שהגישה מועמדות הייתה במקום החציוני מבין כל הכיתות שהגישו מועמדות)
   1.15 "מחוז" – חלוקה ל- 16 מחוזות כדלקמן: אשקלון, באר שבע, נגב והערבה, גולן וכנרת, עכו, עפולה, חדרה, חיפה והקריות, מרכז, תל אביב, ירושלים, סובב ירושלים, פתח – תקווה, רחובות, רמלה, השרון.
   ניתן לקבל את חלוקת בתי הספר למחוזות השונים במשרדי המפקח ברחוב ראול וולנברג 24 תל אביב ובטלפון 03-7677555.
   2 פרשנות
   2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
   2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
   3 תנאי ודרכי השתתפות בפעילות
   3.1 כיתה משתתפת תהא כל כיתה מכיתה ד' עד ו' בישראל אשר מי מתלמידיה הגיש מועמדות, במהלך תקופת ההרשמה דרך אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, להשתתף בתחרות, בשם יתר תלמידי הכיתה. כמפורט להלן.
   • כיתה מבין כיתות ד' – ו' (כולל) בבתי הספר ברחבי הארץ רשאית להגיש השתתפותה בפעילות. מובהר כי במקרה בו תלמידי אותה כיתה יגישו מועמדות בשם הכיתה יותר מפעם אחת, הכיתה תכנס לרשימת הכיתות בהתאם למספר הפעמים בו הגישה מועמדות.
   • מובהר כי איש הקשר של הכיתה, לו יודיעו במידה והכיתה תבחר, יהיה מחנך/ת הכיתה ו/או נציג ועד ההורים בכיתה (להלן: "הנציג המוסמך").
   • כיתה אשר תגיש מועמדות תמלא טופס הגשת מועמדות באתר הפעילות ו/או באפליקציה ותקפיד למלא את הפרטים הבאים: כיתה, שם בית הספר, מספר תלמידים בכיתה, כתובת בית הספר, שם מנהל/ת בית הספר, שם המחנך/ת של הכיתה או שם הנציג המוסמך (נציג ההורים), מספר טלפון ליצירת קשר עם מחנכך/ת הכיתה או הנציג המוסמך, מספר טלפון של מזכירות בית הספר.
   • כיתה המגישה מועמדות חייבת להיות כיתה מעורבת של בנים ובנות ולמנות לפחות 20 תלמידים ועד 40 תלמידים לכל היותר.
   • כיתה המגישה מועמדות מתחייבת לקחת חלק בכל ימי הצילום של התוכנית אשר יתקיימו באחד או יותר מהתאריכים הבאים: 25.3.18, 26.3.18, 27.3.18, 28.3.18, 29.3.18 ו – 21.5.18.
   3.2 למניעת ספק, מובהר, כי במהלך כל תקופת הפעילות תיצברנה כל הגשות המועמדות שהוגשו על ידי הכיתות השונות, עד לתום תקופת ההרשמה כאמור לעיל.
   3.3 מובהר כי כיתה יכולה למלא ולשלוח יותר מטופס אחד לפעילות.
   4 הפעילות
   4.1 הפעילות תיערך במשרדי עורכת הפעילות באמצעות שליפת הכיתה אשר נמצאת במקום החציוני מבין רשימת הכיתות של כל מחוז ובפיקוח המפקח. כל המועמדויות שיוגשו ימויינו בהתאם למחוזות השונים ע"פ החלוקה למחוזות כאמור להלן.
   4.2 לכל מחוז תהיה רשימה משלו אשר תסודר בהתאם לזמני הגשת המועמדות של הכיתות מאותו מחוז, כפי שנקלטה במאגר הנתונים של עורכת הפעילות. במועד בחירת הכיתות ישלוף עורך הפעילות מכל רשימה המייצגת מחוז את הכיתה החציונית מבין רשימת הכיתות המלאה של אותו מחוז. (להלן: "הכיתה הזוכה")
   4.3 לאחר שליפת פרטי הכיתה הזוכה תשלוף עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל מחוז 3 כיתות נוספות, הבאות בתור אחרי הכיתה החציונית הזוכה, למקרה בו הכיתה הזוכה לא תוכל לקחת חלק בתוכנית. ("הכיתות הנוספות"). (לדוגמה: במחוז בו הגישו מועמדות 100 כיתות, הכיתה הזוכה היא הכיתה שהגישה מועמדות במקום ה – 50, הכיתה הנוספת הראשונה היא הכיתה שהגישה מועמדות במקום ה – 51 (החציונית + 1) הכיתה הנוספת השניה היא הכיתה שהגישה מועמדות במקום ה – 52 (החציונית +2), הכיתה הנוספת השלישית היא הכיתה שהגישה מועמדות במקום ה – 53 (החציונית + 3). במידה והכיתה הנוספת נבחרה זה מכבר תבחר כיתה נוספת הבאה בתור.
   4.4 מובהר כי ככל שיהיו מחוזות בהם לא הוגשו טפסי הרשמה ולו מכיתה אחת, אזי, לאחר ההכרזה על הכיתות הזוכות ע"פ המחוזות, עורכת הפעילות תאחד את כל הכיתות אשר הגישו מועמדות, ללא הבחנה בין מחוזות, ותשלוף כיתות נוספות בהתאם למס' הכיתות החסר ולמחוזות שלא הוגשו עבורם טפסי הרשמה. הכיתות שיבחרו ימלאו את מקום המחוזות אשר לא הוגשו בהם טפסי הרשמה
   4.5 בפעילות יבחרו סה"כ 16 כיתות ועוד 48 כיתות נוספות אשר ישמשו את עורך הפעילות במקרה והכיתה שנבחרה לא תוכל לקחת חלק בתוכנית מסיבות שונות. מובהר כי הפניה לכיתות הנוספות תעשה בהתאם למחוז ממנו נבחרו הכיתות הנוספות וע"פ סדר רשימת הכיתות.
   4.6 הכיתות הנוספות יבחרו רק לאחר בחירת כל 16 הכיתות הזוכות.
   4.7 מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס – השתתפות בתוכנית, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בהגשת המועמדות ו/או בפרטים שמסר נציג הכיתה וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.
   5 איתור הזוכים והודעה בדבר ההשתתפות בתוכנית
   5.1 לאחר בחירת הזוכים יתקשר נציג עורכת הפעילות (או מי מטעמה) לאיש הקשר המוסמך אשר פרטיו נרשמו בטופס ההרשמה של הכיתה שנבחרה.
   5.2 במידה ולא הצליחה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ליצור קשר עם הנציג המוסמך של הכיתה הזוכה בתוך 48 שעות מרגע בחירת הכיתות, תבוטל זכייתה של הכיתה הזוכה ועורכת הפעילות תפנה לכיתה הבאה שנבחרה מבין הכיתות הנוספות באותו מחוז ולפי סדר הבחירה כאמור לעיל. וזאת עד למציאת כיתה זוכה אשר עומדת בתנאי ההשתתפות.
   5.3 במידה ויימסרו פרטים אישיים לא מדויקים או לא מלאים, שומרת לעצמה עורכת הפעילות את הזכות לבטל את זכיית הכיתה ולעבור לכיתה הבאה מבין הכיתות הנוספות שנבחרו מאותו מחוז.
   5.4 הפעילות תיערך בנוכחות נציג עורכת הפעילות והמפקח על הפעילות או מי מטעמו.
   5.5 לאחר איתור הזוכה, תישלח לידיו הודעה מפורטת בדבר תנאי ההשתתפות בתוכנית.
   6 הפרס
   6.1 הכיתות הזוכות בפעילות ישתתפו בעונה השלישית של תוכנית הטלוויזיה צ'מפיונסניק המשודרת בערוץ ניקלודאון (להלן: "הפרס"). כל כיתה תיקח חלק בתחרות המתקיימת בתוכנית בין כיתות שונות והכיתה שתגיע למקום הראשון בתוכנית תזכה בפרס הגדול של התוכנית – טיסה למונדיאל לכל הכיתה וליווי של 3 מבוגרים לרבות לינה במלון, ע"פ בחירת עורכת הפעילות, וארוחת בוקר וכניסה למשחק כדורגל בשלב שמינית הגמר.
   6.2 מובהר בזאת כי ההשתתפות בתוכנית ותנאי הזכיה בתוכנית יהיו בכפוף לתקנון התוכנית אשר יפורסם בהמשך.
   6.3 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לפי החלטת המפקח ו/או בקרות אחד המקרים הבאים ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: (1) חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הכיתה הזוכה; (2) אי עמידת הכיתה הזוכה בדרישות ההשתתפות בתוכנית כפי שהן מובאות בתקנון; וכן, (3) כל סיבה מהותית אחרת אשר יש בה לעכב או לבטל את מסירת הפרס, על פי שיקול דעת עורכת הפעילות ו/או המפקח.
   6.4 הפרס כולל אך ורק את הקבוע לעיל, ועורכת הפעילות לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה. מובהר כי הזוכה בפרס יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מזכייתו כאמור, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח, הוצאות ותשלומים שונים וכן בכל חבות מס הנובעת מזכייתו כאמור על פי כל דין, והוא פוטר בזאת את עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או התכנית ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
   6.5 הפרס אינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו. הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
   6.6 מובהר בזאת כי התחרות אינה מנוהלת ו/או ממונת על ידי חברת אפל וכי הפרסים בתחרות אינם מוצרים של חברת אפל
   7 תנאים להשתתפות בתוכנית וקבלת הפרס
   7.1 הכיתות הזוכות שעלו בפעילות תדרשנה להעביר כתב התחייבות חתום על ידי הנציג המוסמך, בנוסח המצורף לתקנון, וכאמור להלן:
   • מחוייבות להשתתפות כל הכיתה עם לפחות שלושה מבוגרים בכל ימי הצילום של התוכנית אשר יתקיימו באחד או יותר מהתאריכים הבאים: 25.3.18, 26.3.18, 27.3.18, 28.3.18, 29.3.18 ו – 21.5.18. ככל שיש לכיתה זוכה כלשהי אילוצים במועדים מסויימים עליה להודיע על כך למפיקת התוכנית מיד עם ההודעה על דבר הזכייה בפעילות.
   • הסעות לצילומי התוכנית אשר יתקיימו באיזור המרכז יהיו על חשבון הכיתה ובאחריותה בהתאם ללו"ז שינתן על ידי מפיקת התוכנית.
   • חתימה על תקנון הפעילות וכן על תקנון התוכנית על ידי נציג מוסמך – מחנכ/ת הכיתה ו/או נציג ההורים של הכיתה הזוכה.
   • אישור השתתפות בצילומי התוכנית ושידורן בפלטפורמות השונות, לרבות פרומואים, לקטים וכיו"ב.
   • התחייבות מצד כל תלמידי הכיתה הזוכה, לרבות 3 מבוגרים, לטוס לחו"ל ביום 1.7.2018.
   • התחייבות לדאוג לקיומם של דרכונים בתוקף לטובת מועד הטיסה לכל הילדים בכיתה הזוכה עד לא יאוחר מיום 10.4.2018 על חשבון המשתתפים.
   • באחריות הכיתה הזוכה לדאוג לביטוח נסיעות לחו"ל על חשבון תלמידי הכיתה.
   7.2 מובהר שהכיתות הזוכות תדרשנה לחתום על כתב התחייבות כאמור לעיל על ידי נציג מוסמך עד ליום 7.2.2018. ככל שהכיתה הזוכה לא תחתום על כתב התחייבות עד ליום 7.2.2018 תהיה עורכת הפעילות ו/או המפקח על הפעילות רשאים לפסול את השתתפותה של הכיתה בתוכנית והכל בכפוף לקבלת אישורו של המפקח.
   7.3 מובהר בזאת כי הסכמה של 80% מכל הורי הילדים בכיתה תחשב להסכמה של כל הורי הכיתה. ומלבד שכמות הילדים שהוריהם הביעו הסכמתם לא פוחתת מ- 20 ילדים.
   8 מפקח
   8.1 בתפקיד המפקח על הפעילות משמשת עו"ד עדי אלון, מחברת ענני ערוצים בע"מ, מרחוב ראול וולנברג 24 תל-אביב.
   8.2 המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת הפעילות לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
   8.3 החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות ולתוצאותיה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
   9 כללי
   9.1 למען הסר ספק, האמור בהוראות תקנון זה יחול על כל אחד מהפרסים והזוכה בו, בשינויים המחויבים.
   9.2 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
   9.3 עורכת הפעילות ו/או המפקח אינם אחראים לטיב ו/או לאיכות הפרס.
   9.4 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כלדין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את ביטול הפרס, ככל שניתן.
   9.5 המשתתפים, לרבות הכיתות הזוכות, פוטרים את עורכת הפעילות ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת פעילות זה ובמסגרת מימוש הפרס.
   9.6 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "הודעת ביטול").
   9.7 עורכת הפעילות רשאית לשנות את מבנה, תוכן ונהלי הפעילות, תקופת ההרשמה וסוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "שינוי תנאי הפעילות"). למשתתפים, לרבות לכיתות הזוכות, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי הפעילות ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות על פי תקנון זה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
   9.8 עורכת הפעילות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס.
   9.9 המשתתף, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת הפעילות והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לפרס ו/או למימושו.
   9.10 המשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
   9.11 המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותה הלוגיסטית של הפעילות ועל אף מאמצי עורכת הפעילות, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, שאינם בשליטתה של עורכת הפעילות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי הפעילות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפעילות ו/או לממש את הפרס, המשתתף מסכים לפטור את עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או ההפקה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
   9.12 ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות, חברות בנות של עורכת הפעילות, משתתפי ההפקה, המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
   9.13 כל משתתף, מסכים ומאשר כי דבר זכייתו בפעילות, השתתפות הכיתה הזוכה בתוכנית וקבלת הפרס הראשון בתוכנית עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט, על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו האפריורית לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים. במידה ואינו מסכים לפרסומים כאמור, עליו להודיע זאת לעורכת הפעילות, באופן מיידי, עם היוודע דבר הזכייה.
   9.14 הפעילות כפופה לתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת הפעילות, ברח' ראול וולנברג 24, תל אביב, במשרדי המפקח, ברחוב ראול וולנברג 24 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:30 ל- 17:00, וכן באתר האינטרנט.

   עדכון אחרון: 4.1.18