title

להורדה

תפריט

מיסטר צ'יפס (nick)
יותר קטן ביותר כסף!
מיסטר צ'יפס (nick)
בכל ארוחת ענקיסטים מ-טו-רפת קבלו מקלון תירס צנום בחינם!
מיסטר צ'יפס (nick)
קונים ארוחת מיסטר צ'יפס והחבר'ה לכל החברים ומקבלים כוס שתיה אחת לכולם!
מיסטר צ'יפס (nick)
לא משתלם - לא משביע!
: מיסטר צ'יפס (nick)
גם בריא - גם לא טעים!