title

להורדה

שרהלין טימברס

בכל הנוגע לטכנלוגיה בוויין, אחותו הקטנה של אולי, שרהלין, היא הכתובת. היא הרבה יותר קולית, חכמה ומתוחכמת מאחיה הגדול והיא תמיד מוכנה לקחת את העניינים לידיה.