title

להורדה

סופי

סופי היא מעודדת של הבולדוגס וה BFF של בלה, יש לה פתיל קצר, כנראה כי יש לה (9)! אחים!
היא חברה סופר נאמנה ויועצת ממש ממש טובה בענייני בנים...