title

להורדה

הקטור

חבר טוב של סנג'אי וקרייג... קצת סתום אבל עם כוונות סופר טובות.

מאמין שהרטייה שלו מחדדת את יתר החושים שלו (חש שהוא גיבור על בקיצור).

אמרנו כבר שהוא מעולה בלהמציא כינויים?
לא אמרנו?!

אז הוא ממש מעולה בלהמציא כינויים.