title

להורדה

קרייג

מאז הפגישה המקרית של סנג'אי וקרייג בחנות חיות – הם BFF!

קרייג בטוח שהוא הדבר הכי קול בסביבה ולכן לפעמים הוא מגזים ועושה מלאאא שטויות.

הוא מלך התחפושות, ויכול להתחזות לכל דבר – אפילו לבן אדם!

שימו לב לא לספר לאף אחד שהוא בעצם נחש...זה ס-ו-ד!!!