title

להורדה

גלריה

משפחת כספי (nick)
משפחת כספי ודיטפריד. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
המשפחה עם דנה הבמאית. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
דיטפריד מתכונן לצילום. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
גברי ודניאלה. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
שיר ויואב. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
יואב ודניאלה לפני צילום. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
שיר. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
שיר ודיטפריד. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
עוד תדרוך מדנה הבמאית. צילום: תום זואילי
משפחת כספי (nick)
דיטפריד, שיר, ויואב. צילום: תום זואילי