title

להורדה

יואב

לא אשכח: את לארי, הדג שהיה לי בגיל 3

לא אסלח: לאבא שחישמל אותי כשניסה להמציא מברשת שיער חשמלית

הדבר שאני הכי אוהב: להציק לשיר

הדבר שאני הכי שונא: חושך

כשאהיה גדול אהיה: מלווה בריבית

החלום שלי: להיות יותר גדול משיר