title

להורדה

טימי טרנר

טימי טרנר הוא בדיוק כמו כל ילד אחר בעולם שמתמודד מול המבוגרים סביבו! הוא חכם יותר מהם, מה שהופך את זה אפילו ליותר מתסכל.
הוא עושה מה שרוב הילדים עושים, הולך לביה"ס ונפגש עם חברים, אבל יש לו דבר אחד שאין לאחרים- יש לו שני סנדקים קסומים!
מה ילד חכם כמו טימי הולך לעשות עם כל הכוח הזה?? שאלה טובה!