title

להורדה

פביאן

על הנייר נראה שפביאן הוא מישהו שאפשר לסמוך עליו. הוא חמוד, הוא חכם, הוא היה נחמד במיוחד לנינה כאשר כולם שמרו ממנה מרחק. אם מישהו יצליח להבין את כל הדברים המפחידים שקורים בבית אנוביס, זה ממש יכול להיות פביאן.