title

להורדה

מארה

מארה "המרובעת" צפויה לגמרי. היא הנערה היחידה שבאמת אפשר לסמוך עליה, או אולי זאת סתם הצגה? הנה העובדות: מארה היא תלמידה נאמנה וסופר-חמודה. אך היפהפיה הביישנית הזו יוצרת רושם של אנדר-דוג , ומיק בהחלט שם לב לזה. כן, אותו מיק של אמבר! האם מתחיל להיווצר פה משולש אהבים? אולי בכל זאת כדאי לעקוב אחרי הנערה הזאת...