title

להורדה

אמבר

אמבר שמה עין רק על מיק כל הזמן (באמת אי אפשר להאשים אותה. ה-לו? מיק ממש חתיך!). אבל כשדברים מוזרים מתחילים לקרות בבית אנוביס, אפילו אמבר שמה לב לזה! לבלונדה הזאת יש את הרגעים שלה, אבל אמבר מוכיחה שבלונדיניות הן כוח שלא כדאי לזלזל בו. תלמידים היזהרו, זאת שלא ציפיתם, אולי ותפתור את כל התעלומה.