title

להורדה

נינה

נינה נראית אמריקאית תמימה, אבל לא כל בני הבית מאמינים לה. כלומר, היא בכל זאת הגיעה באותו היום שבו ג'וי נעלמה. פטריסיה יושבת חזק על חקירת העניין, והיא לא תניח לה עד שתקבל את כל התשובות. האם נינה תצליח להבדיל בין אמת ובדיה בבית אנוביס – המקום שבו סוד אחד מוביל לשני? אם נינה לא תוכיח את עצמה בקרוב, חבריה החשדנים אולי ישלחו אותה בחזרה לארה"ב.