title

להורדה

אוז

מקצוע רשמי – מכירת ספרי קומיקס ומזכרות

שאיפות אישיות – לא למכור ספרי קומיקס ומזכרות.

מילה מועדפת - ברצינות?? למי יש מילה מועדפת? זה ממש מוזר, ברצינות.

מזכרות אהובות – "אני לא יכול לבחור בין הילדים שלי! אל תכריחו אותי לבחור בין הילדים שלי!