title

להורדה

בק

בק שייך לג'ייד. הוא לוהט, מצחיק ונמצא על הקרקע. הוא גם השחקן הכי מוערך בבית הספר ולוקח את זה ברצינות. ולמרות שג'ייד היא המלכה שלו, תמיד יש לו את הגיבוי של טורי כאשר ג'ייד מתחילה לעשות דרמות.