title

להורדה

ג'ייד

ג'ייד היא האויבת המרה והאפלה של טורי. היא וחבריה בטוחים שהם מחתרתיים ומעל כל מה שהוא מיינסטרים. אף על-פי שהיא סוג של בחורה רעה, היא מקבלת תמיכה על עבודתה הקשה (ועל החבר הלוהט שלה, בק...).