title

להורדה

טרינה וגה

טרינה היא אחותה הגדולה בשנה של טורי. למרות שהיא אהובה ומקובלת, הכל תמיד סובב סביבה. זה תמיד היה כך, והיא באמת מאמינה שהכוכבות שלה היא נצחית. למען האמת: טרינה מתנהגת כאילו היא כוכבת ממדרגה ראשונה, אבל כשרונה האמיתי הרבה יותר נמוך.