title

להורדה

מורט

מורט המעריץ מספר 1 של המלך ג'וליאן והוא נאמן לו ללא תקנה. אין דבר בעולם שמרגש את מורט יותר מלגעת ברגל של ג'וליאן. מורט רוקם מזימות משוגעות כדי להוכיח את ערכו בפני ג'וליאן, אך הן תמיד גוררות אותו לצרות צרורות. הפרווה הנעימה של מורט, עיניו הגדולות וקולו הצפצפני גורמים לבני אדם להתאהב בו מיד. לגבי החיות בגן, הסיפור הוא אחר... כולם מוציאים אותו מאוד מעצבן ומנסים להתחמק ממנו בכל מחיר.