title

להורדה

ריקו

ריקו, הבלתי צפוי לחלוטין, לקח ללב ( באופן מילולי) את תפקידו כמומחה הרס. יש לו מחלקת חימוש מלאה בבטן ואת היכולת המדהימה לשלוף על דרישה את הפצצה המתאימה או כל מצרך הכרחי אחר. פותחן קופסאות שימורים? חכת דיג? 10,000 גולות? גיטרת בס? ביקשת? קיבלת!