title

להורדה

אוסקר

פקיד הקבלה של "מד סטייל", מעריץ גדול של טרו. אוסקר הוא העיניים והאזניים של המשרד, הוא יודע מי נכנס ומי יוצא, בקיא בפוליטיקה של המשרד וכמובן גם ברכילות.... עם כל הידע הזה, מזל של טרו שהוא מת עליה!