title

להורדה

לולו

לולו היא חברתה הטובה ביותר של טרו והעוזרת האישית שלה ב"מד סטייל". לולו היא כדור אנרגיה מהלך, משוגעת על בנים ולא מסננת את מה שיוצא לה מהפה.... למרות שטרו צריכה לשלוף את לולו לעיתים קרובות, מערימה של צרות, היא לא הייתה יכולה לבקש עוזרת טובה יותר....(?), או חברה טובה יותר!