title

להורדה

פרדי

פרדי, שכנה של קרלי הוא טכנו-חנון אמיתי, והוא מאוהב בקרלי מאז שהוא זוכר את עצמו. בלי הידע הטכני של פרדי, iCarly הייתה מתרסקת ונופלת. למזלן של קרלי וסאם, פרדי מוכן לעשות הכל בשביל קרלי, למרות שהיא רק רוצה להיות ידידה שלו...