title

להורדה

קארל ויזר

קארל הוא חברו הטוב ביותר של ג'ימי, אך הם שונים זה מזה בתכלית. קארל הוא זהיר, ואם לומר את האמת אפילו פחדן. מלבד זאת יש לו נטייה לקשיי נשימה ולבחילה בנסיעות... הבילוי של קארל בלונה פארק הוא לנסות לנצח את איש האלרגיות ובמצגת לכיתה הוא מספר על משאף האסתמה שלו. אבל למרות הכל הוא חברו הנאמן של ג'ימי, המעריץ הגדול ביותר שלו ו...שפן הניסויים הטוב ביותר למאגר הרעיונות וההמצאות של ג'ימי.