title

להורדה

אצבע

אצבע (אצבע יד שמאל של בסי), היא חברתה הקרובה ביותר של בסי. כאשר בסי זקוקה לעצה, היא מיד פונה לאצבע. בסי מציירת פרצוף שמח על אצבע דבר ראשון כל בוקר (ללא יוצא מן הכלל!). ולפני שהיא הולכת לישון היא מנקה את פניה "הערות" של אצבע ומציירת פנים "ישנות". יכול להיות שהיא רק חברה דמיונית, אבל לפעמים נדמה שלאצבע יש חיים משל עצמה...