title

להורדה

בי הגדולה מכולם

בסי (ביאטריס) היגנבוטום היא החניכה האמביציוזית ביותר בצופי הדבורים. כחברה בתנועת הצופים היוקרתית בסי עוטה את מדיה מדי יום ומנהיגה את הגדוד שלה בדבקות ובלהט שהגנרל פאטון היה מעריך ושזיכו אותה במספר שיא של צל"שים. עוד כאלף צל"שים חסרים לבסי על מנת להשלים את האוסף ואין בכוונתה לנוח עד שכול אחד מהם יהיה ברשותה. כל אימת שהיא זקוקה להשראה מדמיינת בסי שהיא בי הכל יכולה, גיבורת על עשויה ללא חת המסוגלת לממש כל מטרה. בסי זוכה לסיוע מכלבה האהוב, הפי, ואחיה בן ה-שש בן, המקיים יחסי יריבות- תחרות עם הפי על תשומת ליבה של בי. בנוסף לאלה מקיימת בסי יחסים צמודים עם אצבע יד שמאל שלה שהיא גם, חברתה הדמיונית שמדי בוקר היא מציירת עליה פרצוף שמח ומדי ערב מוחקת את הפרצוף הער ומחליפה אותו בפרצוף ישן.