title

להורדה

חזיר

חזיר הוא לא החבר הכי חכם בחווה, אבל הוא נאמן. הבעיה היחידה היא שלפעמים הנאמנות שלו לבטן שלו גוברת על הנאמנות שלו לחבריו... חזיר מסור רק לאותו מקום ממנו תגיע הארוחה הבאה שלו. מה לעשות, הבחור פשוט חי בשביל לאכול!!!