title

להורדה

אוטיס

המנהיג הכיפי של החווה, אוטיס הוא פר עם כריזמה. הוא מלא בתכניות גדולות שבדרך כלל מכניסות אותו ואת חבריו לבעיות. המזל הוא שאוטיס הוא מספיק חכם גם כדי למצוא גם את הדרך החוצה מהן. באופן כללי הוא פר טוב שאיכפת לו מחבריו.... ואפילו מהחוואי.