title

להורדה

אזולה

בתו של אדון האש אוזאי, אזולה היא אחותו בת ה-14 של זוקו. אזולה היא האחות הקטנה והמפונקת, ממש "נסיכה מושלמת", מלבד העובדה שהיא כשפית אש קטלנית. אזולה תמיד הייתה הבת האהובה של אדון האש, למעשה האהובה על כל הסובבים אותה, למעט זוקו.