title

להורדה

שלדון פלנקטון

יריבו המושבע של מר קראב, שלדון פלנקטון הוא מיקרוב קטן עם בעיית גישה גדולה. הוא הבעלים של מסעדת "הדלי", ומטרתו היחידה בחיים היא לגנוב ממר קראב את נוסחת קציצות הסרטן הסודית. כך הוא יוכל לגנוב גם את הלקוחות של מסעדת הסרטן הפריך... פלנקטון כלל לא מבין בהכנת אוכל ולכן התפריט של "מסעדת הדלי" הוא מאוד עלוב. אשתו של פלנקטון היא מחשב בשם קארן. קארן מנסה לעזור לפלנקטון במזימתו השפלה לגנוב את הנוסחה, אך האגו שלו אף פעם לא מאפשר לו להצליח. זה כמעט גורם לך לרחם על הבחור קטן, עד שאתה נזכר שהוא יצור קטן ורשע!