title

להורדה

שיגעון התרנגולת

עזרו לתרנגולת המסכנה לברוח מפריקבוי וצ'אם צ'אם ולהגיע לקן. הזיזו אותה באמצעות מקשי החיצים, תירו יריות משתקות עליהם עם הלחצן השמאלי בעכבר.