title

להורדה

בייבלייד בורסט - פרק 11

הייאוש של ספרייזן

כדי לאפשר לכתף שלו להחלים, הרופא מציע לשו להפסיק לשחק בייבלייד או לעמוד בתוצאות הקשות. וולט נואש לעזור לחבר שלו, אבל הניסיונות שלו מרגיזים את שו. בינתיים, וולט נלחם שוב נגד וו'אקיה.

פרקים מלאים