title

להורדה

הרעשנים - פרק 33

רעשנים נעולים/התמונה כולה

כשגל פריצות מכה ברויאל וודס, לינקולן והאחיות יעשו כל מה שצריך כדי להגן על הבית. התמונות - ובהן זיכרונות-הילדות הכי יקרים של לינקולן - נמחקות מהמחשב, והוא וקלייד מחליטים לשחזר את כולן.

פרקים מלאים