title

להורדה

הארווי ביקס - פרק 26

לבד/נעליי פו

הארווי מחפש חבר לשחק איתו משחק חדש שלמד אך כולם עסוקים. לכן הוא מוצא עצמו לבד מנסה להעביר את הזמן. בזמן השיטוט הרגיל של פו ביער הוא מוצא שלולית בוץ ענקית ממנה הוא יוצא עם נעלי בוץ הקרואים נעליי פו.

פרקים מלאים