title

להורדה

צבי הנינג'ה - פרק 27

בעיית המוטציה

הצבים נחים על זרי הדפנה לאחר שהביסו את אויביהם המושבעים הקראנג ושרדר. במהרה הם מגלים שאויביהם לא נעלמו מן האופק ושהמסיבה נגמרה.

פרקים מלאים