title

להורדה

הרעשנים - פרק 29

צעדים ראשונים/בלגן במשפחה

כשקלייד משוכנע שהוריו עומדים לאמץ תינוק, הוא מקבל מלינקולן טיפים לאח הגדול המתחיל. לני ולורי מתחילות לריב, וכשלינקולן מחליט להתעלם מפרוטוקול-ריב-האחיות ומנסה לפשר ביניהן בעצמו, הוא יוצר שרשרת ריבים.

פרקים מלאים