title

להורדה

בייבלייד בורסט - פרק 2

קרביוס: הכלב השומר של העולם התחתון

שו מזהיר את וולט שצריך המון משמעת ואימונים כדי להיות בליידר חזק, וקרב עם רנטארו מאלץ את וולט להקשיב לאזהרות של שו. הקרב בין וולט ובין קן, מפעיל הבובות, עומד להתחיל.

פרקים מלאים