title

להורדה

הארווי ביקס - פרק 23

פופי/למה אתם בכלל חברים?

פי מלמדת את השפה הסודית שלה ושל פו, פופי. פו כל כך מתעצבן עליה שהוא לא מוכן לדבר איתה יותר. דד שמשוכנע שהארווי והוא החברים הכי טובים אך מייקי מערער את בטחונו.

פרקים מלאים