title

להורדה

הארווי ביקס - פרק 20

מבוך התירס... המפחיד!/הארווי לא מפחיד

כמו בכל האלווין נערך ביער יריד מיוחד לילדים בו הסנאים מנסים להפחיד אותם. לפי אגדה עתיקה ישנו יצור מפחיד שאוכל ילדים הנקרא בלרגוס. בכדי למנוע ממנו לאכול אותם, הילדים מספרים סיפורים מפחידים מאוד.

פרקים מלאים