title

להורדה

צבי הנינג'ה - פרק 20

האויב של האויב שלי

כשמזימת הפלישה של קראנג מאיימת להשמיד את הצבים ולהעמיד את העולם כולו בסכנה, קאריי מציעה לצבים לכרות איתה ברית. לאחר שמסרבים להעצתה של קאריי, הצבים מחליטים בסופו של דבר שזה רעיון טוב לאחד איתה כוחות.

פרקים מלאים