title

להורדה

צבי הנינג'ה - פרק 18

המקק-סל

שעה שהם מנסים לסכל את מזימתם של קראנג לקדוח אל תוך ליבת כדור הארץ, המקק המרגל של דונטלו עובר מוטציה בטעות. כשהצבים מוצאים אותו, הם מגלים שהמקק-גל סימן את רפאל, שלמרבה האירוניה, מפחד ממקקים.

פרקים מלאים