title

להורדה

בית הכלבים - פרק 6

איפה לאקי?

לאקי הכלב נעלם. אורי ורויו מוצאים נעל חשודה בפנסיון, ומחליטים לחקור את הנושא לעומקו בעזרתה של קלאודיה. במקביל מוטי מקבל לפנסיון כלב טבעוני ומחליט לייצר בעצמו את האוכל בעזרתה של תומתום.

פרקים מלאים