title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 25

לתפוס מערב ישן!/לתפוס ימי ביניים!

בלייק, מיטש ומשפחותיהם נוסעים לסוף שבוע בכפר "תל-אותנטי", שמשחזר את ימי המערב הישן. בלייק ומיטש הולכים לפסטיבל ימי הביניים ומחליטים להשתתף בעצמם בקרב רומח.

פרקים מלאים