title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 24

לתפוס מירוץ!/לתפוס פיראטים!

"מירוץ המזחלות העירוני השנתי" מתקיים, וכולם משתתפים בו בניסיון לזכות בפרס - רחוב שייקרא על שמם. בלייק מגלה למיטש את הפחד הכי גדול שלו: פיראטים. מיטש מנסה לעזור לבלייק להתגבר על הפחד.

פרקים מלאים