title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 22

לתפוס סמור!/לתפוס חוסר קיום!

סמורת חלל מגיעה אל כדור הארץ, ובלייק מבטיח לעזור לה להילחם נגד הסנאיזרים, כדי שהיא תוכל לקבל את התואר "לוחמת חלל". סנאיזרים מבינים שאם ההורים של בלייק לא היו נפגשים, בלייק לא היה נוצר.

פרקים מלאים