title

להורדה

מפרץ ההרפתקאות - פרק 72

הגורים נתקלים בבואשת/גורים ולווייתן מהאג

אוורסט והגורים יוצאים לחפש את פירות-המפרץ האהובים על ג'ייק. בדרך הם נתקלים בבואשת שמפיצה ריח רע על אוורסט. ג'ייק ואוורסט יוצאים לצפות בלווייתנים בסירה של קפטן טורבוט, ובדרך הם מוצאים גור-לווייתנים.

פרקים מלאים