title

להורדה

בכל הכוח

מילים: מיכל קופר-קרן וסיון שיקנאג'י לחן: ארז רוסו מבצעים: אביה מלכה, דין גרבר, דנה לב משהו בִּפְֿנים מתחיל פתאום לבעור אם יוצאים מֵהקווים אי אפשר לעצור יש סודות שמתחבאים מֵעבר לַפּינה יש דברים שלא אומרים אבל לא גיליתי מה. אם רק אַפסיק לִבְרוח אם רק אַמשיך לִרְצות אין שום דבר שלא אַצליח לעשות לא לוותר ולא לשכּוח רק ללכת, ללכת, בְּכֿל הַכּוח בְּכֿל הכוח!!! סַפְּרו לי את מה שאסור לי לדעת תנו להרגיש, תנו לי לגעת אש אדמה, מים או רוח הַכּול אפשרי, הַכּול פתוח אם רק אַפסיק לִבְרוח אם רק אַמשיך לִרְצות אין שום דבר שלא אַצליח לעשות לא לוותר ולא לשכּוח רק ללכת, ללכת, בְּכֿל הַכּוח בְּכֿל הכוח!!!

פרקים מלאים