title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 20

לתפוס מאפה!/לתפוס דבק!

מתקיימת תחרות אפייה בשכונה, ולאונרד גורם לכך שבלייק ייבחר להיות השופט בתחרות. לאונרד נדבק בטעות לבלייק בדבק סנאיזרי חזק, והם מנסים ליצור אנטי-דבק שיפריד אותם.

פרקים מלאים