title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 19

לתפוס צורה!/לתפוס קשיחות!

הגנרל מחליט לשלוח אל הסנאיזרים רובוט שיתפוס את בלייק. הסנאיזרים פוחדים שהוא יגנוב להם את התהילה, ולכן הם עוזרים לבלייק להילחם ברובוט. למקסוס נמאס שהוא הנמוך מבין הסנאיזרים, והוא מכין שיקוי שיגדיל אותו

פרקים מלאים