title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 17

לתפוס שינה!/לתפוס קליטה!

הסאינזרים מצליחים להשתלט על החלומות של בלייק, בניסיון לתפוס אותו. ביורן סותם למיטש חור בשן ומזהיר אותו שדברים מוזרים קורים כשסתימות בשן נשברות.

פרקים מלאים